Політика конфіденційності

1. Згода на обробку персональних даних

1.1. Використання Інтернет-магазину означає безумовну згоду Покупця з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації/даних. У разі незгоди з цими умовами, Покупець повинен утриматися від використання Інтернет-магазину і негайно покинути його.

2. Персональні дані Покупців, які обробляє Продавець

2.1. В межах цієї Політики під «персональною інформацією Покупця» розуміються:

2.1.1. Персональна інформація, яку Покупець надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Інтернет-магазину, включаючи персональні дані Покупця. Обов'язкова для роботи з Інтернет-магазином інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Покупцем на його розсуд.

2.1.2. Дані, які автоматично передаються Інтернет-магазину Продавця в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Покупця програмного забезпечення, в тому числі IP-адресу, дані файлів cookie, інформація про браузері Покупця (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Інтернет-магазину), технічні характеристики устаткування і програмного забезпечення, що використовуються Покупцем, дата і час доступу до Інтернет-магазину, адреси сторінок запитуваних та інша подібна інформація.

2.1.3. Інша інформація про Покупця, обробка якої передбачена умовами використання Інтернет-магазину.

2.2. Ця Політика застосовується тільки до інформації, оброблюваної в процесі використання Інтернет-магазину. Продавець не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Споживач може перейти за посиланнями зі сторінок Інтернет-магазину.

2.3. Продавець не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Покупцем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Продавець виходить з того, що Покупець надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2.4. Продавець може збирати дані:

- ім'я та прізвище;
- номер телефону;
- адреса електронної пошти;
- поштову адресу;
- інформацію про банківські карти (ПІБ, № карти);
- іншу інформацію, необхідну продавцю для виконання зобов'язань за договорами з Покупцями.

2.5. Ми не збираємо особисту інформацію про неповнолітніх. Якщо нам стане відомо про те, що ми отримали персональні дані про неповнолітнього, ми вживемо заходів для вилучення такої інформації в максимально короткий термін. Рекомендуємо батькам та іншим особам, під чиїм наглядом перебувають неповнолітні (законні представники - батьки, усиновителі або піклувальники), контролювати використання неповнолітніми Інтернет-магазину.

3. Цілі обробки персональних даних Покупців

3.1. Продавець збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для виконання угод і договорів з Покупцем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

3.2. Персональну інформацію Покупця Продавець обробляє в наступних цілях;

3.2.1. Ідентифікація сторони в рамках угод і договорів з Продавцем;

3.2.2. Надання Покупцеві персоналізованих сервісів Інтернет-магазину і виконання угод і договорів;

3.2.3. Зв'язок з Покупцем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються Інтернет-магазину, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Покупця;

3.2.4. Поліпшення якості роботи Інтернет-магазину, зручності його використання;

3.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;

3.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Умови обробки персональних даних та їх передачі третім особам

4.1. Покупець погоджується з тим, що Продавець має право на зберігання і обробку, в тому числі і автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Покупця у відповідності з Федеральним законом від 27.07.2006 Е 152-ФЗ «ПРО персональних даних», включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих Покупцем.

4.2. Щодо персональної інформації Покупця зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Покупцем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб При використанні окремих Сервісів, Покупець погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

4.3. Продавець вправі передати персональну інформацію Покупця третім особам у наступних випадках:

4.3.1. Покупець висловив згоду на такі дії;

4.3.2. Передача необхідна для виконання певної угоди або договору з Покупцем;

4.3.3. Передача передбачена російським або іншим чинним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;

4.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

4.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Продавця або третіх осіб у випадках, коли Покупець порушує справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних Сервісів.

4.3.6. В результаті обробки персональної інформації Покупця шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням продавця.

5. Зміна та видалення персональних даних

5.1. Покупець може в будь-який момент змінити (поновити, доповнити, видалити) надану їм особисту інформацію або її частина, скориставшись функцією редагування персональних даних у персональному розділі відповідного Сервісу.

5.2. Персональні дані Покупців зберігаються виключно на електронних носіях і серверах розташованих на території Російської Федерації, і обробляються з використанням автоматизованих систем.

5.3. Права, передбачені п. 5.1. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Продавця зберегти змінену або віддалену Покупцем інформацію на строк, встановлений законодавством, і передати таку інформацію згідно із законодавчо встановленою процедурою державного органу.

6. Обробка персональних даних за допомогою файлів Cookie

6.1. Файли cookie дуже корисні і виконують різні функції. Файли cookie передаються Продавцем обладнання Покупця і обладнанням Покупця до Інтернет-магазину, можуть використовуватися Продавець для надання Покупцеві персоналізованих Сервісів, для таргетування реклами, яка показується Покупцеві, статистичних і аналітичних цілях, а також для поліпшення Сервісів Інтернет-магазину.

6.2. Покупець усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які використовуються ним для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

6.3. Продавець має право встановити, що надання певного Сервісу можливо лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie можна Покупцем.

6.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Продавцем і можуть бути змінені без попереднього повідомлення Покупця.

6.5. Лічильники, розміщені в сервісах Інтернет-магазину, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Покупця, для збору та обробки статистичної інформації про використання Сервісів, а також для забезпечення працездатності Сервісів в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Продавцем і можуть бути змінені без попереднього повідомлення Покупця.

6.6. Продавець може використовувати ідентифікаційні файли cookies та інші технології, такі як: піксельні ярлики (pixel tags), веб-маяки, web beacons). Дані технології допомагають нам краще розуміти поведінку Покупців, повідомляють нам, які розділи Інтернет-магазину були відвідані Покупцями, і вимірюють ефективність реклами і мережевих пошуків. Ми розглядаємо інформацію, зібрану файлами cookies та іншими технологіями як інформацію, що не є персональною.

7. Заходи, що застосовуються для захисту персональних даних Покупця

7.1. Продавець приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Покупця від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

8. Зміна Політики конфіденційності та законодавство

8.1. Продавець має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці «Політика конфіденційності» Інтернет-магазину.

8.2. При обробці персональних даних Покупців Продавець керується Федеральним законом РФ «ПРО персональних даних».

8.3. До цієї Політики і відносин між Покупцем і Продавцем, що виникають у зв'язку з застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право Російської Федерації.

9. Зворотній зв'язок. Питання і пропозиції

9.1. Усі пропозиції або питання з приводу цієї Політики конфіденційності Покупець має право направляти на електронну пошту Продавця або поштову адресу, що вказані в розділі Контакти Інтернет-магазину.